KURZ EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA

komunikačné zručnosti a asertívne vyjednávanie

Komunikácia je základ. Je kľúčom k úspechu v akejkoľvek fáze a oblasti nášho života. Niekedy ale pochopiť, čo chodí po rozume niekoho iného, je celkom veľké umenie! Slová sú totiž iba minimálnym zdrojom informácií. Oveľa viac nám prezradí správanie človeka, jeho gestá či mimika.
Na školení DOROZUMENIE A POROZUMENIE sa budeme venovať aj týmto neverbálnym prejavom, aby si sa naučil aktívne vnímať partnera v rozhovoroch. Kurz ťa hravou formou prevedie od základov sebaprezentácie cez jej rôzne typy a pravidlá až po praktické využitie komunikačných zručností v rôznych situáciách.
Aktívne počúvanie, otvorené otázky a overenie pochopenia ti pomôžu uistiť sa, že si s kolegom či zákazníkom na rovnakej vlne. To, kde sa v živote dostaneš, totiž záleží práve na tom, ako zvládneš proces dorozumievania sa.
kurz-creativoo-efektivna-komunikacia

o čom je kurz efektívna komunikácia a sebaprezentácia?

efektivne-vyjednavanie

kurz na 90% okamžite odhalí tvoje silné a slabé stránky v komunikácií a naučí ťa, ako efektívne vyjednávať.

Na školení DOROZUMENIE A POROZUMENIE ti prezradíme, aký je rozdiel v myslení a správaní ľudí podľa frôznych komunikačných štýlov. Kvôli čomu je to dôležité? Hlavne preto, lebo ak rozpoznáš spôsob vyjadrenia ľudí okolo seba, budeš sa im vedieť ľahšie prispôsobiť. Vďaka tomu s nimi budeš vedieť vyjednávať a komunikovať oveľa efektívnejšie! 

Najprv však musíš pochopiť seba samého. Až potom budeš vedieť naozaj rozumieť svojim kolegom, partnerom či zákazníkom. Pochopíš, kde sa nachádza potenciál na spoluprácu. Uvedomíš si ich záujmy a to, aké veci ich motivujú a inšpirujú.

telefonicka-komunikacia

nie je rozhovor ako rozhovor. ukážeme ti, ako sa presadiť v rôznych oblastiach života, aby si zvýšil svoj úspech o viac ako 60%.

Je rozdiel, či komunikuješ s niekým osobne, písomne alebo telefonicky. Na kurze si prejdeme výhody a nevýhody rôznych foriem komunikácie. No nejde len o formu, ale aj o to, s kým sa rozprávaš. Naučíme ťa, ako viesť efektívne predajné rozhovory s tvojimi zákazníkmi, ako vyjednávať so šéfom, ako motivovať deti či podriadených, ako reagovať na kritiku ale aj na pochvalu od partnera. 

Dozvieš sa, kvôli čomu dochádza k nedorozumeniam a ako im predísť. Sebavedome a presvedčivo komunikovať totiž vôbec nie je ťažké! Nemusíš sa narodiť s génmi dokonalého rečníka. Môžeš sa ale naučiť ovládať emócie a kontrolovať reakcie, aktívne počúvať, vnímať a pohotovo reagovať.

sebaprezentacne-zrucnosti

chceš sebaprezentáciu na profesionálnej úrovni? prezradíme ti, ako upútať pozornosť a zaujať publikum na 100%.

Hlavným cieľom každej prezentácie je predať jej obsah. Aj o tom je interaktívny kurz efektívna komunikácia s názvom DOROZUMENIE A POROZUMENIE. Spoznáš spôsob vybudovania účinnej, pútavej a zaujímavej prezentácie krok po kroku. Získaš spätnú väzbu na svoje silné stránky a spoznáš, v čom sa ešte môžeš rozvíjať. Vďaka kurzu efektívnej komunikácie si uvedomíš zákonitosti tvorby a priebehu vplyvnej prezentácie, ktorá pohne mysľami zúčastnených. 

Objavíš najnovšie trendy v oblasti sebaprezentovania a zásady úspešnej komunikácie. Zistíš ako zvoliť čo najvhodnejší štýl prezentácie pre rôzne situácie, naučíš sa ako pracovať s rečou tela, ako bojovať s únavou poslucháčov a ako rozprúdiť pútavú a zmysluplnú diskusiu.

základný obsah jednodňového kurzu:

- základné aspekty efektívnej komunikácie
- rozdiel medzi vysielačom a prijímačom
- dôležitosť a formy neverbálneho prejavu
- naladenie sa na partnera v rozhovore
- aktívne počúvanie a sústredenie sa
- otvorené otázky a overenie porozumenia

rozšírený obsah dvojdňového kurzu:

- zákonitosti (ne)verbálneho prejavu
analýza publika cez reč tela a metóda VAK
- ako odmietnuť a naučiť sa povedať NIE
- zvládanie rušivých elementov a poslucháčov
- postoj, forma, spôsob a štýl prezentácie
- ako udržiavať pozornosť a vnímanie publika

títo účastníci kurzu zlepšili svoje vzťahy:

- riadiaci pracovníci, manažéri, teamleaderi
- pracovníci v oblasti ľudských zdrojov (HR)
- obchodníci, predajcovia, finančníci, MLM
- učitelia, vychovávatelia, rodičia, lektori
- všetci, ktorí potrebujú vystupovať pred publikom
či chcú efektívne predať svoje myšlienky

cenník pre kurz efektívna komunikácia.

flexibilný.

50€
60€ s DPH

cena za 1 hodinu / 1 účastník

pre malé skupiny od 2 do 4 účastníkov, celková dĺžka kurzu po dohode

celodenný.

150€
180€ s DPH

cena za 6 hodín / 1 účastník

kurz od 5 účastníkov s dĺžkou 2 x 180 minút + 60 minút obedňajšia prestávka

dvojdňový.

275€
330€ s DPH

cena za 12 hodín / 1 účastník

kurz od 5 účastníkov s dĺžkou 4 x 180 minút + 60 minút obedňajšia prestávka

Pre tímy nad 8 účastníkov (vrátane) sa uplatňuje skupinová zľava 20% z celkovej ceny, v prípade skupín nad 14 účastníkov (vrátane) poskytujeme zľavu 40% z celkovej ceny školenia.

Kurz môžeš absolvovať individuálne, skupinovo, online aj prezenčne. Firemné školenia a workshopy pre väčšie skupiny organizujeme na celom Slovensku. Prídeme za tebou kamkoľvek, či už je to Bratislava, Banská Bystrica, Poprad, Zvolen alebo Prešov. Cena za kurz je vrátane školiacich materiálov, pracovného zošita a certifikátu o absolvovaní kurzu (neplatí pre online kurzy).

Hľadáš kurz pre viac ľudí? Potrebuješ ich preškoliť v kratšom čase alebo naopak im chceš dopriať viacdňový seminár či teambuilding? Alebo plánuješ hodinovú prednášku pre 100 účastníkov? Žiaden problém! Všetky kurzy vieme upraviť tak, aby maximálne vyhoveli tvojim požiadavkám. Ponúkame jedinečné školenia a kurzy, ktorých sila je skrytá práve v individuálnom prístupe. 

Uvedomujeme si unikátnosť každého klienta, preto realizácii kurzov predchádza dôkladná analýza potrieb bezplatnou konzultáciou telefonicky, e-mailom alebo foromou osobného stretnutia, aby obsah školenia bol šitý na mieru. Čo má byť výsledkom? Akú situáciu potrebuješ vyriešiť? Čo by malo byť inak po absolvovaní kurzu? Na tieto a podobné otázky budeme spoločne hľadať odpovede. Napíš nám svoje očakávania a svoju predstavu a vyžiadaj si cenovú ponuku mailom: info@creativoo.sk alebo vyplň formulár.

kurz komunikácie s nami absolvovali aj tieto spoločnosti:

referencie
Tomi Gebe

Tomi Gebe

koučing a lektoring

Filip Ceperko

Filip Ceperko

social media marketing

ikona-kontakt

v prípade otázok nás kontaktuj

e-mailom: info@creativoo.sk

o nás.

Sme kreatívni architekti osobnostného rozvoja a biznisu! Vzdelávame a školíme po celom Slovensku už od roku 2015. Pomôžeme ti budovať sebavedomie, vykreovať úspech a postaviť sa pevnými nohami pred rôzne výzvy.

kontakt.

top klienti.

odber noviniek.

Prihlás sa na príležitostný odber informácií z oblasti koučingu a osobného alebo firemného rozvoja.

© 2015 – 2024, creativoo s.r.o. | webdesign by creativoo.