KURZ DOROZUMENIE A POROZUMENIE

efektívna komunkácia a asertívne vyjednávanie

Komunikácia je základ. Je kľúčom k úspechu v akejkoľvek féze a oblasti nášho života. Niekedy ale pochopiť, čo chodí po rozume niekoho iného, je celkom veľké umenie! Slová sú totiž iba minimálnym zdrojom informácií. Oveľa viac nám prezradí správanie človeka, jeho gestá či mimika. Na školení DOROZUMENIE A POROZUMENIE sa budeme venovať aj týmto neverbálnym prejavom, aby si sa naučil aktívne vnímať partnera v rozhovoroch. Kurz ťa hravou formou prevedie od základov sebaprezentácie cez jej rôzne typy a pravidlá až po praktické využitie komunikačných zručností v rôznych situáciách. Aktívne počúvanie, otvorené otázky a overenie pochopenia ti pomôžu uistiť sa, že si s kolegom či zákazníkom na rovnakej vlne. To, kde sa v živote dostaneš, totiž záleží práve na tom, ako zvládneš proces dorozumievania sa.

MÁM ZÁUJEM O TENTO KURZ
h2

o čom je kurz efektívnej komunikácie a sebapoznania?

efektivne-vyjednavanie

kurz odhalí tvoje silné a slabé stránky v komunikácií a naučí ťa, ako efektívne vyjednávať.

Na školení DOROZUMENIE A POROZUMENIE ti prezradíme, aký je rozdiel v myslení a správaní ľudí podľa farebnej typológie osobnosti. Kvôli čomu je to dôležité? Hlavne preto, lebo ak rozpoznáš farbu ľudí okolo seba, budeš sa im vedieť ľahšie prispôsobiť. Vďaka tomu s nimi budeš vedieť vyjednávať a komunikovať oveľa efektívnejšie! Najprv však musíš pochopiť samého seba. Až potom budeš vedieť naozaj rozumieť svojim kolegom, partnerom či zákazníkom. Pochopíš, kde sa nachádza potenciál na spoluprácu. Uvedomíš si ich záujmy a to, aké veci ich motivujú a inšpirujú.

telefonicka-komunikacia

nie je rozhovor ako rozhovor. ukážem ti, ako sa presadiť v rôznych oblastiach života.

Je rozdiel, či komunikuješ s niekým osobne, písomne alebo telefonicky. Na kurze si prejdeme výhody a nevýhody rôznych foriem komunikácie. No nejde len o formu, ale aj o to, s kým sa rozprávaš. Naučíme ťa, ako viesť efektívne predajné rozhovory s tvojimi zákazníkmi, ako vyjednávať so šéfom, ako motivovať deti či podriadených, ako reagovať na kritiku ale aj na pochvalu od partnera. Dozvieš sa, kvôli čomu dochádza k nedorozumeniam a ako im predísť. Sebavedome a presvedčivo komunikovať totiž vôbec nie je ťažké! Nemusíš sa narodiť s génmi dokonalého rečníka. Môžeš sa ale naučiť ovládať emócie a kontrolovať reakcie, aktívne počúvať, vnímať a pohotovo reagovať.

sebaprezentacne-zrucnosti

chceš sebaprezentáciu na profesionálnej úrovni? prezradím ti, ako upútať pozornosť a zaujať publikum.

Hlavným cieľom každej prezentácie je predať jej obsah. Aj o tom je interaktívny kurz DOROZUMENIE A POROZUMENIE. Spoznáš spôsob vybudovania účinnej, pútavej a zaujímavej prezentácie krok po kroku. Získaš spätnú väzbu na svoje silné stránky a spoznáš, v čom sa ešte môžeš rozvíjať. Vďaka workshopu prezentačné zručnosti si uvedomíš zákonitosti tvorby a priebehu vplyvnej prezentácie, ktorá pohne mysľami zúčastnených. Objavíš najnovšie trendy v oblasti sebaprezentovania a zásady úspešnej komunikácie. Zistíš ako zvoliť čo najvhodnejší štýl prezentácie pre rôzne situácie, naučíš sa ako pracovať s rečou tela, ako bojovať s únavou poslucháčov a ako rozprúdiť pútavú a zmysluplnú diskusiu.

základný obsah trojhodinového kurzu:

základná farebná typológia osobnosti
základné komunikačné štýly a aspekty
jedinečný zážitkový test sebapoznania
vnímanie partnera v rozhovore a reč tela
vplyv emócií pri rozhovoroch a asertivita
schopnosť presadiť sa a presvedčiť

rozšírený obsah celodenného kurzu:

zákonitosti (ne)verbálneho prejavu
analýza publika cez reč tela a metóda VAK
ako domietnuť a schopnosť povedať NIE
zvládanie rušivých elementov a poslucháčov
postoj, forma, spôsob a štýl prezentácie
ako udržiavať pozornosť a vnímanie publika

kurz prináša úžitok cieľovým skupinám:

riadiaci pracovníci, manažéri, teamleaderi
pracovníci v oblasti ľudských zdrojov (HR)
obchodníci, predajcovia, finančníci, MLM
učitelia, vychovávatelia, rodičia, lektori
ktokoľvek kto potrebuje vystupovať pred publikom či chce efektívne komunikovať

cenník pre kurz komunikačných zručností.

flexibilný.

40€
48€ s DPH

1 hodina

cena za osobu

pre jednotlivca alebo malé skupiny do 4 účastníkov, celková dĺžka kurzu po dohode

intenzívny.

75€
90€ s DPH

3 hodiny

cena za osobu

skupinový kurz od 5 účastníkov s dĺžkou 180 minút vrátane krátkych prestávok

celodenný.

140€
168€ s DPH

6 hodín

cena za osobu

kurz od 5 účastníkov s dĺžkou 2 x 180 minút + 60 minút obedňajšia prestávka

Pre tímy nad 8 účastníkov sa uplatňuje skupinová zľava minimálne 10% z celkovej ceny.
Pri skupinách nad 12 účastníkov poskytujeme zľavu minimálne 20% z ceny školenia.

Kurz môžeš absolvovať individuálne, skupinovo, online aj prezenčne. Firemné školenia a workshopy pre väčšie skupiny organizujeme kdekoľvek na Slovensku. Naše kurzy už absolvovali účastníci od Michaloviec cez Žilinu a Nitru až po Bratislavu. Cena za kurz je vrátane školiacich materiálov, pracovného zošita a certifikátu o absolvovaní kurzu (neplatí pre online kurzy).

Hľadáš kurz pre viac ľudí? Potrebuješ ich preškoliť v kratšom čase alebo naopak im chceš dopriať viacdňový seminár či teambuilding? Alebo plánuješ hodinovú prednášku pre 100 účastníkov? Žiaden problém! Všetky kurzy vieme upraviť tak, aby maximálne vyhoveli tvojim požiadavkám. Ponúkame jedinečné školenia a kurzy, ktorých sila je skrytá práve v individuálnom prístupe. Uvedomujeme si unikátnosť každého klienta, preto realizácii kurzov predchádza dôkladná analýza potrieb bezplatnou konzultáciou telefonicky, e-mailom alebo foromou osobného stretnutia, aby obsah školenia bol šitý na mieru. Čo má byť výsledkom? Akú situáciu potrebuješ vyriešiť? Čo by malo byť inak po absolvovaní kurzu? Na tieto a podobné otázky budeme spoločne hľadať odpovede. Napíš nám svoje očakávania a svoju predstavu a vyžiadaj si cenovú ponuku mailom: info@creativoo.sk.

kurz komunikácie absolvovali aj zamestnanci spoločností.